Howa güýçleri 1 kölege 'Patchwork' Retro aýakgaplarynyň çykarylan senesi

Gysga düşündiriş:

 Model belgisiDM8076-100

 TheHowa güýçleri 1 kölegesi 'Patchwork'krossowka klassiki dizaýna oýnawaç element getirýär.Täze we ajaýyp, gatlakly gurluş we ulaldylan ortaky goşa marka nyşany oýnawaç elementiň dizaýnyny doly görkezýär.

 


  • Ölçegi:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    TheHowa güýçleri 1 kölegesi 'Patchwork'aýakgap sary, gülgüne, gök we ak ýaly açyk reňklerde bolýar.Retro köwüşleriň çykarylyş senesi Açyk gök şnur we öň aýagynyň üstünde bitarap aýlaw, gapdalynda sary deri bilen tapawutlanýar.Gyzlar üçin Iordaniýa köwüşleri Ak Swoosh nyşany köwşüň gyrasyndan gülgüne we ak reňkli nagyşlar bilen geçýär.Tötänleýin aýakgaplaryň reňki Klassiki dizaýn, gatlakly gurluşyk, ulaldylan orta we goşa marka bilen oýnawaç elementler bilen doldurylýar.Türgenleşdiriji aýakgap tomus Summerumşak içki material geýmek üçin has amatly we könelişen rezin daşdan ýasalan aýakgap akademiýasy uzak wagtlap çekilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň