Howa güýçleri 1 kölege 'Ak wodorod gök' aýallar üçin tötänleýin aýakgap

Gysga düşündiriş:

Model belgisiCW2630-141

 TheHowa güýçleri 1 kölegesi 'Ak wodorod gök'dem almak üçin ýokarky sintetiki derini görkezýär.Goňur reňk palitrasy bilen retro-döwrebap görnüş.Daşky aýak, rahat aýak duýgusy üçin rezin dizaýn bilen bezelendir.

 


  • Ölçegi:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    TheHowa güýçleri 1 kölegesi 'Ak wodorod gök'gapdal nyşany çaga gök we limon sary, arka nyşany bolsa gyrmyzy gyrmyzy reňk.Aýal-gyzlar üçin tötänleýin aýakgaplar Klassiki aýakgaplar Köp derejeli howa güýçlerini dörediň Has kämilleşdirilen dizaýn Köp derejeli jikme-jiklikleri döretmek üçin köp tikiş enjamlary.Iordaniýa köwüş eşigi Dizaýnyň dili, çeňňegi we dabany henizem bezelen elementler we reňk nukdaýnazaryndan bu jübüt makaron satyn almak üçin Retro Aýakgaplary gaty owadan.Sport aýakgaplary jeans Esasanam dabanyň üstündäki nagyş gaty oýnawaç, kristal düýbi bilen, tälimçi aýakgap howasy süýji we ýakymly gyzlaryň geýmegi üçin has amatlydyr!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň