Howa güýçleri 1 kölege 'Ak jadyly Ember' retro aýakgap aýallary

Gysga düşündiriş:

Model belgisiCI0919-110

 TheHowa güýçleri 1 kölege 'Ak jadyly ember'ýönekeý we teksturaly AF 1 aýakgap görnüşini dowam etdirýär.Gatlakly gurluş, ulaldylan orta we goşa marka nyşany, markanyň özüne çekijiligini görkezýär.Daban, süýşmäge we aşaga çydamly rezinden ýasalýar.

 


  • Ölçegi:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    TheHowa güýçleri 1 kölege 'Ak jadyly ember'daş-töweregindäki daşdan ýasalan deri örtükleri bilen gaýtadan şekillendirilýär.Retro aýakgap zenanlary gülgüne, ýaşyl we açyk sary reňkde has moda we moda häsiýetini görkezýär.Iordaniýa köwüşleriniň ewolýusiýasy Aýakgabyň göwresiniň reňkine gabat gelende, mowzugy hödürlemek üçin has köp tomus aýratynlyklary bolan jadyly gyzyl we granat gyzyl ulanylýar we buz ýaşyl we gök öwüsýän ýaşyl ulanmak ters täsir edýär.Tötänleýin aýakgaplar amatly “Swoosh” logotipi üýtgeşik stilde hödürlenýär we nyşanly “AR” sözi dabanyň gapdalynda hem bolýar we umumy ýerine ýetiriş aýratyn bir aýratyn.Aýakgaplary arzanladyş Daşky goşa çeňňekler, iki gatly topuk, deri ýokarky, ýeňil göwrümli tälimçi aýakgaplaryň manysy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň