“Yeezy” slaýd “Glow Green” tötänleýin aýakgaplary onlaýn

Gysga düşündiriş:

Model belgisiGX6138

 Yeezy slaýd 'owalpyldawuk ýaşyl'“Yeezy” daşky jübütinde iň amatly rahatlyk we tutmak üçin strategiki çukur ýerleşdirilmegi, ýokary tutma we rahatlyk üçin strategiki çukur ýerleşdirilen EVA köpügi ýokarky.


  • Ölçegi:36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    Yeezy slaýd 'owalpyldawuk ýaşyl'Bu täze reňk gabat gelmegi, “Yeezy” aýakgap seriýasyndaky iň gysga görnüşi bolan has göze ýakymly süýji ýaşyl ulanýar.Onlaýn tötänleýin aýakgaplar, esasy äheň hökmünde floresan ýaşyl reňk bilen, dizaýn “Yeezy” seriýasynyň yzygiderli stilini dowam etdirip, ýönekeý beýik köçä gönükdirilýär.Tötänleýin aýakgaplaryň reňki Umumy görnüşi tegelek we agyr, giň açyk ýokarky gurluşy we rezin ortasy.Retro Unisex aýakgaplary Galyň we köp taraply, gaty rahat duýgy berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň