“Yeezy” slaýdlary “Enflame apelsin” tötänleýin aýakgap geýýän balak

Gysga düşündiriş:

Model belgisiGZ0953

 Yeezy slaýdlary 'Enflame apelsin'Bu täze reňk gabat gelýän açyk we göze ýakymly mämişi reňkli aýakgaplary ulanýar.Umumy stil dynç alýan tomus bilen örän gabat gelýär.Deňiz ýakasynda dynç almaga gidenlerinde köp hipsterleriň ilkinji saýlanjakdygyna ynanýarlar.

 


  • Ölçegi:36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    Yeezy slaýdlary 'Enflame apelsin'esasy äheň hökmünde mämişi ulanýar we dizaýn “Yeezy” seriýasynyň yzygiderli stilini dowam etdirip, ýönekeý beýik köçä gönükdirilýär.Tötänleýin aýakgap geýim balaklary, umumy görnüşi tegelek we agyr, açyk barmakly giň wamp gurluşy we rezin midsole galyň we köptaraply serratly daşky enjam bilen enjamlaşdyrylyp, adamlara gaty rahat duýgy berýär.Tötänleýin aýakgaplar amatly Integrirlenen dizaýny öz mowzugy hökmünde alyp, aýakgap göwresiniň artykmaç görnüşi "çörek köwüşi", aýakgabyň özüne mahsus dizaýny berýän "Retro Shoes Outlet".


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň