“Yeezy” slaýdlary “Pure” 2021 Hil retro aýakgaplaryny täzeden çykaryň

Gysga düşündiriş:

Model belgisiGW1934

 Karbon Gara ,.“YYeezy” slaýdlary “Pure” 2021 täzeden çykýarModelde basgançakly rahatlyk üçin aýakgabyň ýumşak ýokarky gatlagy bar, daşarky ýer bolsa optimal çekmek üçin strategiki çukury ýerleşdirýär.


  • Ölçegi:36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    “Yeezy” slaýdlary “Pure” 2021 täzeden çykýarýyly çäge we sary esaslanýar we dizaýn “Yeezy” seriýasynyň yzygiderli stilini dowam etdirýän ýönekeý beýik köçä gönükdirilýär.Hil retro aýakgaplary Umumy görnüşi tegelek we agyr, açyk barmakly giň wamp gurluşy we rezin midsole galyň we köptaraply serratly daşky enjam bilen enjamlaşdyrylyp, adamlara gaty rahat duýgy berýär.Tötänleýin aýakgaplar Giňişleýin bu sandalda, çekmek üçin amatly aýakgaplary çekmek we ýasamak üçin akylly trubkalar bilen çişirilen sertifikat bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň