“Yeezy” slaýdlary “Onyx” retro aýakgaplary arzan bahadan

Gysga düşündiriş:

Model belgisiHQ6448

 Karbon Gara ,.Yeezy “Onyx” slaýdlaryModelde basgançakly rahatlyk üçin aýakgabyň ýumşak ýokarky gatlagy bar, daşarky ýer bolsa optimal çekmek üçin strategiki çukury ýerleşdirýär.

 


  • Ölçegi:36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    TheYeezy “Onyx” slaýdlaryDoly aýakgap, çydamlylyk we çekmek üçin sertifikatly gara EVA köpüginden ýasalýar.Retro aýakgaplaryň arzan bahasy Aýakgabyň tutuş bedeni, köwşüň agramyny we rahatlygyny göz öňünde tutup, ýörite EVA köpük materialyndan ýasalýar.Tötänleýin aýakgaplar Boýag ýok Reňk shemasy hemmesi gara.“Xero Casual Shoes” öňki ýyly “Yeezy Slide” bilen deňeşdirilende, köpüsi ýyly reňkde bezelen, bu gara we çal reňkleriň köp dostlary tarapyndan söýülmelidigine ynanýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň